Produkt

  • Flange

    Flens

    En flens er en metode for å koble rør, ventiler, pumper og annet utstyr for å danne et rørsystem. Det gir også enkel tilgang for rengjøring, inspeksjon eller modifisering. Flenser er vanligvis sveiset eller skrudd inn i slike systemer og sammenføyd med bolter.